Bedrijven en organisaties ondersteunen in hun werkzaamheden. Dat is Marieke Business Support.

Voor mijn werkzaamheden richt ik mij zowel op grote- als kleine bedrijven; bijvoorbeeld een zelfstandige die het te vroeg vindt om een secretaresse of iemand voor de administratie in te huren maar toch teveel werkzaamheden heeft om alleen uit te voeren of een grote organisatie die tijdelijk op zoek is naar ondersteuning.

Ondersteuning
Die ondersteuning bied ik op allerlei manieren. Denk aan het organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten, of het ondersteunen van projecten, het implementeren en optimaliseren van processen, het notuleren van vergaderingen en bijhouden en uitzetten van actielijsten.

Korte of lange trajecten, het kan allebei. Juist de verschillende opdrachten en werkzaamheden houden me scherp en enthousiast. Mijn kracht is dat ik me gauw ergens thuis voel en snel ben ingewerkt. Vanuit een goede verstandhouding, durf ik snel mee te denken en kritisch naar uw organisatie te kijken. Altijd vanuit een oplossing en verbetering.

Projectondersteuning
Wat is er organisatorisch nodig om een project inhoudelijk te laten slagen? Planning, verslaglegging, acquisitie, communicatie, voortgangsbewaking en faciliteiten. U heeft er niet altijd mensen of tijd voor. Ik zorg graag dat het allemaal soepel verloopt.

Management assistent
Coördineren en organiseren zit in mijn bloed. Door middel van goed communiceren, organiseren en coördineren ondersteun ik het management in de dagelijkse werkzaamheden.

Secretaresse
Het secretariaatswerk bestaat uit zeer uiteenlopende administratieve taken:
Agendabeheer, notuleren en het uitwerken van de notulen, actie- en besluitenlijst bijhouden (en de acties uitzetten), organiseren van een evenement of bijeenkomst, documenten opmaken, nieuwsbrieven opstellen en versturen en offertes opstellen en versturen.

Heeft u werkzaamheden in gedachten die hier niet genoemd zijn? Laat het mij weten en dan overleggen we of ik deze ook kan invullen.

Bovenstaande taken kunnen zowel bij u op kantoor of vanuit huis (Virtueel Assistent) uitgevoerd worden.